Aktualności

Podręczniki

Dokumenty

Kalendarz r. szk.

Projekty ucz.

Zajęcia pozalek.

Oferta dla ucznia

Samorząd ucz.

Dla rodziców

Nabór do gim

Egzamin gim.

Osiągnięcia

Historia szkoły

Nauczyciele

Galeria

Z życia szkoły

Plan lekcji

Strona główna

 
OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM


Na co kładziemy nacisk:
 • Wychowanie w duchu tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.
 • Solidne przygotowanie do kolejnego, wyższego etapu kształcenia.
 • Przygotowanie do akywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz ekspresji werbalnej, plastycznej i ruchowej.
 • Tworzenie miłej rodzinnej atmosfery.
 • Jasne i sprawiedliwe ocenianie uczniów.

Co nas wyróżnia:
 • Sukcesy w konkursach: ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych.
 • Różnorodne konkursy szkolne.
 • Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.
 • Szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.
 • Organizowanie wyjazdów i wycieczek krajowych i zagranicznych.
 • Coroczny Szkolny Dzień Projektów Edukacyjnych.
 • Strona internetowa szkoły, folder JEDYNECZKA.
 • Udział ZHP, PCK, SU w akcjach: WOŚP, Góra Grosza, Dar dla potrzebujących, Dzieci Dzieciom, Serce-Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, Gorączka złota- tytuł Największego zbieracza złota, pomoc dla Domu Dziecka w Sulejowie.
 • Harcerski Klub Ratownictwa.
 • Współpraca z: Rejonowym Szpitalem, Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym,Muzeum Regionalnym - lekcje muzealne, zwiedzanie wystaw.
 • Baza szkoły: 2 pracownie informatyczne (2 Internet), nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe (tablice interaktywne, projektory, wizualizery itp.), sala gimnastyczna, lodowisko, siłownia, basen, sala a-v na 150 miejsc, skomputeryzowana biblioteka, harcówka.
Zajęcia pozalekcyjne
 • Dla zainteresowanych rozwijaniem umiejętności i zdobywaniem nowych wiadomości w roku szkolnym 2015/2016 będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne.

Dla szczególnie zdolnych proponujemy:
 • Uczestnictwo w konkursach.
 • Indywidualizacja nauczania.
 • Indywidualne spotkania nauczycieli z uczniami przygotowującymi się do różnych konkursów.
 • Udostępnianie księgozbioru biblioteki szkolnej, Internetu, pomocy medialnych z sali audio- video.

Oferta dla ucznów z trudnościami w nauce
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i innych przedmiotów.
 • Zajęcia terapii pedagogicznej na terenie szkoły.
 • Indywidualizacja prac klasowych i domowych.
 • Doraźna pomoc uczniom potrzebującym dodatkowego objaśnienia danego zagadnienia.
Języki obce
 • Nauka języków obcych trwa trzy lata, w wymiarze 9 godzin (poziom rozszerzony) i 5 godzin (poziom podstawowy) w całym cyklu nauki w gimnazjum. Wszystkie języki obce nauczane są w systemie lekcyjnym z podziałem na grupy. Uczniowie mają do wyboru język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Nauka języka angielskiego i niemieckiego w naszym gimnazjum odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym (2 godz. tygodniowo) oraz rozszerzonym (3 godz. tygodniowo). Związane jest to ściśle z egzaminem gimnazjalnym z języka obcego, który jest obowiązkowy już od kilku lat. Uczniowie kontynuujący naukę po szkole podstawowej zobowiązani są do nauki na poziomie rozszerzonym (etap III.1) i zdają egzamin gimnazjalny z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie rozpoczynający naukę języka angielskiego lub niemieckiego w gimnazjum uczą się na poziomie podstawowym (etap III.0) i mogą zdawać egzamin z drugiego języka na poziomie podstawowym a czasami, jeśli uczeń jest wyjątkowo uzdolniony nawet na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mogą również uczyć się jednego z dwóch innych języków nauczanych na poziomie podstawowym (etap III.0): język francuski lub rosyjski w wymiarze (2 godz. tygodniowo) i mogą wybrać jeden z tych języków do zdawania na egzaminie gimnazjalnym, najczęściej na poziomie podstawowym. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska w większości egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni, ucząc nie tylko metodami tradycyjnymi ale również poprzez gry, zabawy, quizy, piosenki, filmy, prezentacje multimedialne. Dla gimnazjalistów organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu z danego języka. Nikogo nie zostawiamy bez pomocy a dla najzdolniejszych oferujemy ciekawą bazę konkursów i imprez językowych.